ประชุมสภาสมัย สามัญ 1/2564

Posted by:

วันนี้ (15 กพ. 64) เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
0

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ

Posted by:

                  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
– เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
– เวลา 18.00 น. – 19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
0

ร่วมเข้าเวรประจำร้านมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563

Posted by:

             วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมพนักงานลูกจ้าง ร่วมเข้าเวรประจำร้านมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยภายในร้านกาชาด มีกิจกรรมจำหน่ายบัตรฉลากกาชาด จับฉลากมัจฉากาชาด ลุ้นของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมเพื่อกำแนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

Posted by:

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมเพื่อกำแนวทางการติดตามและประเมินผลในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การ่บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

0

ฝึกการใช้ เหล็กง่าม

Posted by:

                วันที่ 15 พย. 2563 กู้ชีพ อบต. หนองหัวคู ได้ฝึกการใช้ เหล็กง่าม โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก จาก สภ.บ้านเทื่อม นำโดย ร.ต.อ. สุพิศ เสนน้ำเที่ยง และได้ร่วมกันจับตัวคนสติไม่สมประกอบได้อย่างปลอดภัย ณ หมู่ 9 ตำบลหนองหัวคู พร้อมนำตัวส่ง รพ.บ้านผือ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู

Posted by:

                                    เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองหัวคู ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสนับสนุนสินค้า OTOP และเชิญชวนร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่ศูนย์โอท็อป ตำบลหนองหัวคู เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกระตุ้นเกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่อดีต มาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน
                                  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากร ท้องถิ่น จำหน่ายให้แก่ประชาชนทุกท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อเผยแพร่และ เชื่อมโยงภูมิปัญญาในแต่ละถิ่น ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โอท็อป พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล
ติดต่อพื้นที่ขายสินค้า: โทร. 042-150412หรือ042-150421
0

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

 

 

 

0

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 

Posted by:

                    นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายทุม พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
– เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล และ
– เวลา 08.15 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
 
0

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะในชุมชน

Posted by:

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะในชุมชน  นำโดย  นายบุญเติม  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วยตำบลหนองหัวคู นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน
0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายบุญเติม ขาวขำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นการป้องกันและลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยได้รับการสนุนวิทยาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 17 12345...»