ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางโกน ม.5 สายบ้านยางโกน-บ้านนาล้อม

Posted by:

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางโกน ม.5
เอกสารประกวดราคาฯ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

ราคากลาง

0

ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสำนักปฏิบัติธรรมกุดเม็ก-แยกไปห้วยทราย บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

12.ร่างขอบเขตงาน

0

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโกน หมู่ที่ 5 สายบ้านยางโกน-บ้านนาล้อม

Posted by:

ประกาศราคากลาง

0
Page 1 of 23 12345...»