ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

0

ประกาศผู้ชนะรเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกสะคุ – แยกห้วยทราย บ้านสะคุ ม.7

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่เจ้าของกิจการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้ายและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Posted by:

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักปลัดและงานจัดเก็บรายได้ ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่เจ้าของกิจการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้ายและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บ้านหนองหัวคู หมู่ 1 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

 

0

ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกสะคุ – แยกห้วยทราย บ้านสะคุ หมู่ที่ 7

Posted by:

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

0
Page 1 of 24 12345...»