สำรวจและซ่อมแซม น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2565 ได้รับแจ้งว่าน้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1 ไม่ไหล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงได้ลงสำรวจและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำได้ อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยจึงทำให้เสียหาย นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

ช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Posted by:

                               วันที่ 23 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง อบต.หนองหัวคู พร้อมทีมงานป้องกันฯและคณะ ได้รับมอบหมายให้ออกช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย คือนายสระไกร คำสว่าง บ้านเลขที่ 165 หมู่ 2 บ้านสะคุ ตำบลหนองหัวคู ในวันนี้มีการปรับปรุงพื้นบ้าน เทปูนพื้น ก่ออิฐ ทำห้องน้ำ นำโดยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู, จ่าเอกสราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วน และนายสุวิทย์ พระภูมี ผอ.กองช่าง ณ ม.2 บ้านสะคุ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
0

ออกตรวจงานวางฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6

Posted by:

             วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จ่าเอกสราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และจ่าเอกกิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านกุดเม็ก หมู่ 6 ได้ออกตรวจงานวางฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

0

วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11

Posted by:

              วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่น้ำอาจยังไหลไม่ครบทุกครัวเรือน เบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯได้เตรียมพร้อมออกแจกจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำยังไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน
0

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

Posted by:

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และนักป้องกันฯ ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกสำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย ถนนบ้านสะคุ หมู่ 2 และคันห้วยบังพวน

Posted by:

วันที่ 2 พ.ค. 2565 ได้รับแจ้งว่า ถนนบ้านสะคุ หมู่ 2 และคันห้วยบังพวนเสียหาย สาเหตุเนื่องจากฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจงานประปา ณ บ้านโพธิ์ ม.4

Posted by:

          วันที่ 21 เมษายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และ นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ กำนันตำบลหนองหัวคู ได้ออกดูงานประปา ณ บ้านโพธิ์ ม.4 โดยได้รับงบสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จ.อุดรธานี

 

 

 

0

ลงพื้นที่กำหนดแนวเขตที่ดินสาธารณะ ป่าช้าบ้านโพธิ์ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่

Posted by:

      วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และนายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับกำนันตำบลหนองหัวคู ส.อบต. ม.4 และตัวแทนประชาชน ร่วมกันกำหนดแนวเขตที่ดินสาธารณะ ป่าช้าบ้านโพธิ์ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่

 

 

 

0

ลงพื้นที่ดูสถานที่ ก่อสร้างถนน คสล.ม.3-ม.6 ระยะทาง 2 กม.

Posted by:

นายประเสริฐ ชานิคม นายกอบต.หนองหัวคู พร้อมด้วยนางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง ส.อบต.ม.1 ม.3 และ จนท.กองช่างออกพื้นที่ดูสถานที่ ก่อสร้างถนน คสล.ม.3-ม.6 ระยะทาง 2 กม.ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝั่ง อบต.ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ออกตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอยบ้านพ่อลุน บ้านหนองหัวคู ม.9

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ออกตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอยบ้านพ่อลุน บ้านหนองหัวคู ม.9
134
จำนวนคนที่เข้าถึง
19
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
คุณ และคนอื่นๆ อีก 14 คน
0
Page 1 of 3 123