สำรวจการดำเนินโครงการเร่งด่วน การทำสปริงเวย์ เทคอนกรีตฝายน้ำห้วยโธง

Posted by:

    วันที่  16  เมษายน  2564   นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินโครงการเร่งด่วน การทำสปริงเวย์ เทคอนกรีตฝายน้ำห้วยโธง เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะคูกั้นน้ำ ณ บ้านโพธิ์หมู่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำล้น  ม.11 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565

Posted by:

                      วันที่  7   เมษายน  2564   นายบุญเติม  ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และนายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ลงพื้นที่เพื่อสำรวจฝายน้ำล้น  ม.11 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

0

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คูณเสมอ  ได้ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

0

จัดทำอ่างล้างมือ  “เท้ากด- ลดสัมผัส” เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน เพื่อป้องกันโรค  COVID- 19

Posted by:

       เมื่อวันที่ 10 – 16 มิถุนายน  2563  นายบุญเติม  ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ได้มอบหมายให้  สำนักปลัด/กองช่างและกองการศึกษา  จัดทำอ่างล้างมือ  “เท้ากด- ลดสัมผัส” ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  โดยนำวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมป้องกันโรค  COVID- 19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยได้ติดตั้งที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู  1  จุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์  1  จุด  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ  1  จุด  รวมทั้งหมด 3 จุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสายสะคุ-อ่างบังพวน-ห้วยบังพวน บ้านสะคุ ม. 2 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

ภาพถ่ายโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง

0
Page 1 of 2 12