สำรวจและซ่อมแซม น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2565 ได้รับแจ้งว่าน้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1 ไม่ไหล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงได้ลงสำรวจและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำได้ อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยจึงทำให้เสียหาย นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

ช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

Posted by:

                               วันที่ 23 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง อบต.หนองหัวคู พร้อมทีมงานป้องกันฯและคณะ ได้รับมอบหมายให้ออกช่วยเหลือชาวบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 1 ราย คือนายสระไกร คำสว่าง บ้านเลขที่ 165 หมู่ 2 บ้านสะคุ ตำบลหนองหัวคู ในวันนี้มีการปรับปรุงพื้นบ้าน เทปูนพื้น ก่ออิฐ ทำห้องน้ำ นำโดยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู, จ่าเอกสราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วน และนายสุวิทย์ พระภูมี ผอ.กองช่าง ณ ม.2 บ้านสะคุ ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อพิจารณา รับทราบแนวทางการพัฒนาฯ

Posted by:

วันที่​ 21​ กันยายน​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อพิจารณา รับทราบแนวทางการพัฒนา แจ้งปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 โดย นายวิฑูรย์ ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

0

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ครั้งที่ 2/2565

Posted by:

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

Posted by:

                 วันที่ 15 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่มาร่วมงานในวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ได้รับการประเมินโครงการเด็กอุดร กินดี สูงใหญ่ไอคิวดี

Posted by:

วันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ ได้รับการประเมินโครงการเด็กอุดร กินดี สูงใหญ่ไอคิวดี โดยคณะกรรมการจากโรงพยาบาลบ้านผือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

        วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และคณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. แผนงานการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะคุ,บ้านโพธิ์ และ หนองหัวคู นำโดย นางสาวจิรภา อรรคนิตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางสาวบุษบา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5

Posted by:

         วันที่ 9 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานนำปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ปล่อยลงแหล่งน้ำในพืนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

จัดโต๊ะเก้าอี้ ผูกผ้าประดับเวทีและเต้นท์เพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ

Posted by:

       วันที่ 8 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จัดโต๊ะเก้าอี้ ผูกผ้าประดับเวทีและเต้นท์เพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน นี้ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างห้วยสีดา บ้านยางโกนหมู่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 44 12345...»