ปลัดอำเภอบ้านผือ เข้าตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัว LQ ( Local Quarantine ) ตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอำเภอบ้านผือได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอบ้านผือ เข้าตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัว LQ ( Local Quarantine ) ตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0

อำนวยความสะดวกแก่ราษฎรตำบลหนองหัวคู ที่เป็นพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี ที่ผ่านการกักตัวและผ่านผลการตรวจเชื้อ Covid -19 เรียบร้อยแล้ว

Posted by:

                            วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา ประมาณ 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับมอบหมายจาก นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และนางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้มาอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรตำบลหนองหัวคู ที่เป็นพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการกักตัวและผ่านผลการตรวจเชื้อ Covid -19 เรียบร้อยแล้ว พร้อมรับตัวผู้แจ้งความประสงค์จะเข้ารับการกักตัวต่อ ณ ศูนย์กักตัว LQ ( Local Quarantine ) ตำบลหนองหัวคู จำนวน 4 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ศูนย์กักตัว LQ ( Local Quarantine ) ตำบลหนองหัวคูส่งผู้กักตัวกลับบ้าน (ครบ 14 วัน) จำนวน 1 ราย

Posted by:

วันที่  29  กรกฎาคม  2564   เวลา 9.00 น. ศูนย์กักตัว LQ ( Local Quarantine ) ตำบลหนองหัวคู ได้ส่งผู้กักตัวกลับบ้าน (ครบ 14 วัน) จำนวน 1 ราย

 

 

 

 

 

 

 

0

พ่นฆ่าเชื้อ Covid -19 ณ บ้านสะคุ ม. 7

Posted by:

                       วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.หนองหัวคู ได้รับการประสานจาก รพ.สต.สะคุ ให้ช่วยออกพ่นฆ่าเชื้อ Covid -19 ณ บ้านสะคุ ม. 7 จำนวน 3 หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่บ้านผู้ติดเชื้อและบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

Posted by:

       วันที่  25 กรกฎาคม  2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ให้ช่วยออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่บ้านผู้ติดเชื้อและบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ บ้านโพธิ์หมู่ 4 จำนวน 2 หลัง หนองหัวคูหมู่ 9 จำนวน 5 หลัง และ หนองหัวคูหมู่ 11 จำนวน 2 หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นำส่งกลุ่มเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ และออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

Posted by:

                        วันที่ 24 ก.ค. 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับการประสานจาก รพ.สต.หนองหัวคู ให้นำส่งกลุ่มเสี่ยง (คลัสเตอร์โรงงานน้ำตาลไทยอุดร) ไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ และออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่บ้านผู้สัมผัสฯ 1 หลัง (หนองหัวคู ม.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว Covid-19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

Posted by:

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายบุญเติมขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้มพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบหนองหัวคู พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

 

 

0

มอบถุงยังชีพ ให้กับ รพ.สต.หนองหัวคู และ รพ.สต.สะคุ

Posted by:

                  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวคู ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ ให้กับ รพ.สต.หนองหัวคู และ รพ.สต.สะคุ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว Covid-19 ตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ต่อไป

 

 

 

 

 

 

0

รับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine)

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัด อบต. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหัวคู เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine) จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะ อสม.

 

 

 

 

0
Page 1 of 16 12345...»