ดับเพลิงบ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ เทศบาลตำบลคำบง ได้เข้าดับเพลิงบ่อขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ( บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์
0

ประชุมสภาสมัย สามัญ 1/2564

Posted by:

วันนี้ (15 กพ. 64) เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
0

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

 

 

 

0

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 

Posted by:

                    นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายทุม พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563  ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
– เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล และ
– เวลา 08.15 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
 
0

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะในชุมชน

Posted by:

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะในชุมชน  นำโดย  นายบุญเติม  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วยตำบลหนองหัวคู นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน
0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายบุญเติม ขาวขำ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้การปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นการป้องกันและลดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยได้รับการสนุนวิทยาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0

กิจกรรม Big Cleaning day

Posted by:

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อตัดหญ้าทำความสะอาด และรื้อท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนหน้าวัดทรายโธงทอง

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 12 12345...»