ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

0

ทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

Posted by:

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 น. – 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้นิมนต์พระ 7 รูป มาทำพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด นำโดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู นางดรุณี พริ้มพัฒนพงษ์ ปลัด อบต.หนองหัวคู จ.อ.สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัด อบต.หนองหัวคู นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง และ จ.อ.กิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4Dฯ

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4D ตามโครงการเด็กอุดรกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอง์การบริหารหนองหัวคู ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ฯ

Posted by:

       ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอง์การบริหารหนองหัวคู ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุดปฎิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยอาการจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดก่อเหตุรุนแรง ณ. หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

 

 

 

 

 

 

0

ออกระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ณ บ้านโพธิ์

Posted by:

                            วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านเทื่อม ออกระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ณ บ้านโพธิ์ หมู่ 4 และได้นำตัวส่ง รพ.บ้านผือ เพื่อรักษาต่อไป

 

 

 

 

0
Page 1 of 30 12345...»