ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู นางดรุณี พริ้มพัฒนพงษ์ ปลัด อบต.หนองหัวคู จ.อ.สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัด อบต.หนองหัวคู นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง และ จ.อ.กิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอง์การบริหารหนองหัวคู ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ ฯ

Posted by:

       ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอง์การบริหารหนองหัวคู ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุดปฎิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยอาการจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดก่อเหตุรุนแรง ณ. หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

 

 

 

 

 

 

0

ออกระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ณ บ้านโพธิ์

Posted by:

                            วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านเทื่อม ออกระงับเหตุผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเกิดอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ณ บ้านโพธิ์ หมู่ 4 และได้นำตัวส่ง รพ.บ้านผือ เพื่อรักษาต่อไป

 

 

 

 

0

ออกล้างถนนภายในโรงเรียนบ้านสะคุวิทยา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

                                 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้ออกล้างถนนภายในโรงเรียนบ้านสะคุวิทยา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

0

ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุม อุสา-บารส ที่่ว่าการอำเภอบ้านผือ

Posted by:

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุม อุสา-บารส ที่่ว่าการอำเภอบ้านผือ
0

แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9

Posted by:

                                       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9 เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่ พบ คนเร่ร่อนคาดว่าสติไม่ดี นำส่ง รพ.บ้านผือ ต่อไป

Posted by:

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบคนเร่ร่อนและคาดว่าอาจสติไม่ดี เดินอยู่ข้างถนนในเขตชุมชุมบ้านหนองหัวคูและเกรงว่าจะได้รับอันตราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงลงพื่้นที่ตรวจสอบ และได้สอบถามบุคคลดังกล่าวทราบว่าเดินทางมาจาก อ.ท่าบ่อ จึงนำส่ง รพ.บ้านผือต่อไป

 

 

0

แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและทำความสะอาดถนน ณ ซ.พัฒนาใหม่ หนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

         วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ ส.อบต .ม.1 ได้ออกแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและทำความสะอาดถนน ณ ซ.พัฒนาใหม่ หนองหัวคู หมู่ที่ 1 นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู รองปลัด อบต.หนองหัวคู และทีมงานกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 12 12345...»