ดับเพลิงบ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ เทศบาลตำบลคำบง ได้เข้าดับเพลิงบ่อขยะในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ( บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
ไม่สามารถโปรโมทได้
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์
0

Posted by:

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลาประมาณ 08.30 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หนองหัวคู หมู่ที่ 1 ว่าได้พบงูติดอยู่กับดักหนู ที่ชาวบ้านดักไว้ตามทุ่งนา ณ บริเวณไกล้เคียงสะพานห้วยโธงบ้านหนองหัวคู เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงรุดเข้าตรวจสอบทันที พบเป็นงูหลาม ขนาดยาว 2.40 เมตร จึงได้ใช้อุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับอย่างปลอดภัย และนำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ นวอุทยานภูพระบาท  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64

Posted by:

               ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มค. 63 – 4 ม.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 4 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชนบ้านหนองหัวคู บ้านโพธิ์ บ้านยางโกน และบ้านสะคุ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำรวจบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำจุดตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย พร้อมกับมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฝึกการใช้ เหล็กง่าม

Posted by:

                วันที่ 15 พย. 2563 กู้ชีพ อบต. หนองหัวคู ได้ฝึกการใช้ เหล็กง่าม โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึก จาก สภ.บ้านเทื่อม นำโดย ร.ต.อ. สุพิศ เสนน้ำเที่ยง และได้ร่วมกันจับตัวคนสติไม่สมประกอบได้อย่างปลอดภัย ณ หมู่ 9 ตำบลหนองหัวคู พร้อมนำตัวส่ง รพ.บ้านผือ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

กิจกรรม Big Cleaning day

Posted by:

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อตัดหญ้าทำความสะอาด และรื้อท่อระบายน้ำ ณ บริเวณถนนหน้าวัดทรายโธงทอง

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.หนองหัวคู จำนวน 50 คน และจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.เขือน้ำ จำนวน 50 คน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสามารถ  หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ   นายบุญเติม  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ปลัด อบต.หนองหัวคู และ ปลัด อบต.เขือน้ำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม หัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลหนองหัวคูและตำบลเขือน้ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฯ   โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน สภ. เมืองอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี สนง.ปภ. จังหวัดอุดรธานี คณะครูฝึกวิทยากรโซน 3 (อ.นายูง อ.น้ำโสม อ.บ้านผือ อ.กุดจับ)

 

 

 

26 ส.ค. 63  (วันที่สองของการฝึกอบรมฯ)

 

 

 

 

            วันนี้ (27 ส.ค. 63) เวลา 11.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ  โดยนางดรุณี  พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นผู้กล่าวรายงาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองหัวคูและตำบลเขือน้ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฯ
 

 

 

 

 

0

กิจกรรมทำความสะอาด Udon go clean

Posted by:

วันที่ 1  กรกฎาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหัวคู ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Udon go clean บนถนนสาย ดงไร่-บ้านผือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ศพด.หนองหัวคู ศพด.สะคุ และศพด.บ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

วันที่ 10 เมษายน 2563  และ วันที่ 13-15 เมษายน 2563   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายบุญเติม  ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  นายประเสริฐ  ชานิคม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  นายทุม  พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  นางดรุณี  พริ้งพัฒนพงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู   ผู้นำชุมชน  อสม. จิตอาสา  และประชาชนร่วมกันปฏิบัติการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามสถานที่ต่างๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด – 19

 วันที่ 10 เมษายน 2563  ณ  บ้านโพธิ์ หมู่ 4 บ้านยางโกน  หมู่ 5  และหมู่ 10

 

วันที่  13  เมษายน  2563  ณ บ้านสะคุ  หมู่ 2  หมู่ 7  และหมู่ 8

   

 

 

 

วันที่ 14 เมษายน 2563  ณ บ้านหนองห้วคู หมู่ 1  และ หมู่ 3

 

      

วันที่ 15 เมษายน  2563  ณ  บ้านหนองหัวคู หมู่  9  และ หมู่  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (Covid – 19 ) ณ หมู่ 7 หมู่ 2 หมู่ 8 ตำบลหนองหัวคู

Posted by:

 

วันที่ 13 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายทุม พันนารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. ออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส โควิด- 19 ในเขตตำบลหนองหัวคู ได้แก่ หมู่ 7 หมู่ 2 หมู่ 8 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (Covid – 19 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 2 12