ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่กำลังกักตัวรักษา Covid-19 ที่บ้านในเขตตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่กำลังกักตัวรักษาโควิด 19 ที่บ้านในเขตตำบลหนองหัวคู โดยผู้นำชุมชุมของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 

 

0

ร่วมกันรื้อผักตบชวาและวัชพืชตามลำห้วยโธง บ้านหนองหัวคู หมู่ 9

Posted by:

วันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ประชาชนและจิตอาสา ได้ร่วมกันรื้อผักตบชวาและวัชพืชตามลำห้วยโธง เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์นำ และปรับภูมิทัศน์ตามคูคลอง และได้รับการสนับสนุนรถแมคโครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นำส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้นำส่งขยะอันตรายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 (เข็ม 2) ณ

Posted by:

       วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 (เข็ม 2) ณ จุดบริการฉีดวัคซีนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ประมาณ700 กว่าคน โดย อบต.หนองหัวคู รพ.สต.หนองหัวคู ,สะคุ,บ้านเทื่อม รพ.บ้านผือ อสม. กำนัน-ผญบ. ได้ร่วมกันดำเนินงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

0

จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นที่ ที่จะมารับการฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มที่ 2)

Posted by:

วันที่ 26  ตุลาคม  2564 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวคูและ อสม.จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นที่ ที่จะมารับการฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มที่ 2) ในวันที่ 27 ต.ค. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคูได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ประมาณ 500 กว่าคน โดย อบต.หนองหัวคู รพ.สต.หนองหัวคู ,สะคุ,บ้านเทื่อม รพ.บ้านผือ อสม. กำนัน-ผญบ. ได้ร่วมกันดำเนินงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Posted by:

                   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 

0

ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านสะคุ หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 8 

Posted by:

              วันที่ 28  กันยายน  2564  งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านสะคุ หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-11 มอบน้ำดื่ม เพื่อรองรับผู้ที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

Posted by:

วันที่  28 ก.ย. 64  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ขอขอบคุณ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-11 ที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค เพื่อบริการประชาชนที่จะมารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid- 19  ใน วันที่ 6 และวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู โดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นผู้รับมอบ

0

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กย. 64

Posted by:

                                       อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลหนองหัวคู ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 8 12345...»