ประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุม สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุม สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565

Posted by:

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 และเชิญ พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมประชุมเพื่อแนะนำตัวในที่ประชุม ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2 ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

        วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2 ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  โดยดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ

Posted by:

 วันที่  10  มกราคม  2565  เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเข้าปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูครั้งแรก  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 4 มกราคม 2565 นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูครั้งแรก  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่  23 ธันวาคม   เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้ ได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
0

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

ขอแจ้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ทั้ง 12 เขต (อย่างไม่เป็นทางการ ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู โทรศัพท์ 042-150412,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 4 1234