แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9

Posted by:

                                       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9 เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

 

0

อำนวยความสะดวกและรักษาความภัยให้กับประชาชน ในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองหัวคู ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

           วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้อำนวยความสะดวกและรักษาความภัยให้กับประชาชน ในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองหัวคู ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูเป็นประธานเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ออกเยี่ยมด่านชุมชนตำบลหนองหัวคู พร้อมมอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Posted by:

                   วันที่ 13 เมษายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ออกเยี่ยมด่านชุมชนตำบลหนองหัวคู พร้อมมอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

0

รับผู้ป่วยที่รักษา  Covid – 19 หายแล้ว มากักตัวอีก 14 วัน

Posted by:

  วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ไปรับผู้ป่วยที่รักษา  Covid – 19 หายแล้ว ณ โรงพยาบาลบ้านผือ มากักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0