ประชุมสภาสมัย สามัญ 1/2564

Posted by:

วันนี้ (15 กพ. 64) เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
0

Posted by:

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลาประมาณ 08.30 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หนองหัวคู หมู่ที่ 1 ว่าได้พบงูติดอยู่กับดักหนู ที่ชาวบ้านดักไว้ตามทุ่งนา ณ บริเวณไกล้เคียงสะพานห้วยโธงบ้านหนองหัวคู เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงรุดเข้าตรวจสอบทันที พบเป็นงูหลาม ขนาดยาว 2.40 เมตร จึงได้ใช้อุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับอย่างปลอดภัย และนำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ นวอุทยานภูพระบาท  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คูณเสมอ  ได้ขอส่งมอบงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโธง แห่งที่ 1 บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 1

ตำบลหนองหัวคู  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2563  ลงวันที่  4  สิงหาคม  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

0

โครงการปรับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

Posted by:

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการปรับสภาพความเป็นอยู่ในแก่ผู้สูงอายุ ราย นายบุญนำ  ไชยทอง และได้ดำเนินการสร้างในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เพื่อความเป็นศิริมงคล และในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว โดยมีท่านนายกบุญเติม ขาวขำ นำทีมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางโกน ม.5 สายบ้านยางโกน-บ้านนาล้อม

Posted by:

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางโกน ม.5
เอกสารประกวดราคาฯ

0