Posted by:

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลาประมาณ 08.30 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน หนองหัวคู หมู่ที่ 1 ว่าได้พบงูติดอยู่กับดักหนู ที่ชาวบ้านดักไว้ตามทุ่งนา ณ บริเวณไกล้เคียงสะพานห้วยโธงบ้านหนองหัวคู เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงรุดเข้าตรวจสอบทันที พบเป็นงูหลาม ขนาดยาว 2.40 เมตร จึงได้ใช้อุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับอย่างปลอดภัย และนำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ นวอุทยานภูพระบาท  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 

 

 

 

 

 

0