ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

Posted by:

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

 

0

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted by:

                  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักสงฆ์บ้านสะคุ หมู่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศผู้ชนะรเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกสะคุ – แยกห้วยทราย บ้านสะคุ ม.7

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ตัดหญ้าบริเวณ ศพด. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้

Posted by:

                              วันที่ 11 มิถุนายน 2564  สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว ได้ตัดหญ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 นี้

 

 

 

0

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

Posted by:

      วันที่ 9 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 

 

 

 

0

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

Posted by:

วันที่ 2 มิถุนายน พศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 นำโดยนายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ผู้นำชุมชน ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันไฟป่า และปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น และสวยงาม ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 2 12