ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่กักตัว (Local Quarantine)และการปฏิบัติในการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

Posted by:

                                  วันที่  30  มิถุนายน  2564 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ กำนันตำบลหัวคู ผอ.รพ.สต.หนองหัวคู,สะคุ และประธาน อสม.หนองหัวคู เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับสถานที่กักตัว (Local Quarantine)และการปฏิบัติในการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อ Covid-19

Posted by:

                               วันที่ 29 มิถุนายน 2564 อบต.หนองหัวคู ร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวคู ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ณ ทุ่งนาบ้านหนองหัวคู หมู่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0