ทำความสะอาดสถานที่กักตัว พร้อมจัดเตรียมผ้าห่ม ถังน้ำ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ของผู้กักตัว

Posted by:

                          วันที่ 6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูได้ทำความสะอาดสถานที่กักตัว  พร้อมด้วยจัดเตรียมผ้าห่ม ถังน้ำ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้ระหว่างการกักตัว  ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (Covid-19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

เตรียมศูนย์กักตัว(Local Quarantine)

Posted by:

                       วันที่ 2  กรกฎาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการเตรียมศูนย์กักตัว(Local Quarantine) (สำรอง) เพื่อรองรับพี่น้องชาว ตำบลหนองหัวคู ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
0