มอบถุงยังชีพ ให้กับ รพ.สต.หนองหัวคู และ รพ.สต.สะคุ

Posted by:

                  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวคู ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ ชานิคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ ให้กับ รพ.สต.หนองหัวคู และ รพ.สต.สะคุ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัว Covid-19 ตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ต่อไป

 

 

 

 

 

 

0

รับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine)

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัด อบต. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหัวคู เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine) จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะ อสม.

 

 

 

 

0