ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาล

0

แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9

Posted by:

                                       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9 เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่ พบ คนเร่ร่อนคาดว่าสติไม่ดี นำส่ง รพ.บ้านผือ ต่อไป

Posted by:

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบคนเร่ร่อนและคาดว่าอาจสติไม่ดี เดินอยู่ข้างถนนในเขตชุมชุมบ้านหนองหัวคูและเกรงว่าจะได้รับอันตราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จึงลงพื่้นที่ตรวจสอบ และได้สอบถามบุคคลดังกล่าวทราบว่าเดินทางมาจาก อ.ท่าบ่อ จึงนำส่ง รพ.บ้านผือต่อไป

 

 

0

แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและทำความสะอาดถนน ณ ซ.พัฒนาใหม่ หนองหัวคู หมู่ที่ 1

Posted by:

         วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ ส.อบต .ม.1 ได้ออกแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและทำความสะอาดถนน ณ ซ.พัฒนาใหม่ หนองหัวคู หมู่ที่ 1 นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นางดรุณี พริ้งพัฒพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู รองปลัด อบต.หนองหัวคู และทีมงานกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

อบต.หนองหัวคู ให้การต้อนรับนายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ ออกตรวจเยี่ยม อบต.หนองหัวคู พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน

Posted by:

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ ออกตรวจเยี่ยม อบต.หนองหัวคู พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน โดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกอบต.หนองหัวคู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และส.อบต. ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการทำงาน

Posted by:

        10 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ได้ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

Posted by:

                  ระหว่างวันที่ 9- 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้แก่ ศพด. หนองหัวคู ศพด.สะคุ และ ศพด. บ้านโพธิ์ เพื่อทำความสะอาด ป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

Posted by:

     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ถึงด้านข้างโรงเรียน(ทิศใต้) บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 11

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

Posted by:

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

0
Page 1 of 2 12