ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์สัตว์น้ำ ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ร่วมปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์สัตว์น้ำ ณ หนองน้ำหนองหัวคู หมู่ 11 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตามโครงการจัดหาพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดยนายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ หนันสุข รองนายก อบต.หนองหัวคู นางดรุณี พริ้มพัฒนพงษ์ ปลัด อบต.หนองหัวคู จ.อ.สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัด อบต.หนองหัวคู นายสุวิทย์ พระภูมี ผู้อำนวยการกองช่าง และ จ.อ.กิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ่อขยะหนองชาด ต.หนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565)

Posted by:

ประกาศรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Posted by:

ปรกาศ-สขร.-มิ.ย.65

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศประกวดราคา รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
คุณลักษณะฯ ใหม่
ร่างขอบเขต ใหม่

0

ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4Dฯ

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4D ตามโครงการเด็กอุดรกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 2 12