ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ถึงด้านข้างโรงเรียน(ทิศใต้) บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 11

Posted by:

ประการผู้ชนะเสนอราคา

0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต

0

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านสะคุ หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 10

Posted by:

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น – 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านสะคุ หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านยางโกน หมู่ 5 หมู่ 10 และบ้านโพธิ์ หมู่ 4

Posted by:

       วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น – 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านยางโกน หมู่ 5 หมู่ 10 และบ้านโพธิ์ หมู่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 คุณจุฑาวดี ขาวขำ มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

Posted by:

           คุณจุฑาวดี ขาวขำ พร้อมด้วย ส.อบต.วายุ นามสอน และคุณ จิราภัทร ขาวขำ เป็นตัวแทน ท่าน ส.ส.เทียบจุฑา ขาวขำ ได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

0

ครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2)

Posted by:

                         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2) และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้เกี่ยรติมาร่วมงานในวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565

Posted by:

                   วันที่ 16 สิงหาคม 2565 องการบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 โดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1-11 ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ชุมสภาสมัยสามัญ 3/2565 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2565 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

มอบเงินสนับสนุน ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

Posted by:

10 สิงหาคม เวลาประมาน 11.30 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้มอบเงินสนับสนุน ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดย นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือเป็นผู้รับมอบ

 

0
Page 1 of 3 123