วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11

Posted by:

              วันที่ 27 -28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการซ่อมแทงค์น้ำประปาบ้านหนองหัวคู หมู่ 11 ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่น้ำอาจยังไหลไม่ครบทุกครัวเรือน เบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯได้เตรียมพร้อมออกแจกจ่ายน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำยังไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน
0

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covic 19) โดยผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือ ดังนี้
1. วันที่ 19 กรกฎาคม จำนวน 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม)
2. วันที่ 19 สิงหาคม จำนวน 1 เดือน (สิงหาคม)
3. วันที่ 19 กันยายน จำนวน 1 เดือน (กันยายน)
โดยจ่ายตามขั้นบันได
-ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 600 บาท จะได้เงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 700 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 150 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 800 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 200 บาท
– ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 250 บาท
สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป
0

ทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

Posted by:

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 น. – 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้นิมนต์พระ 7 รูป มาทำพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด นำโดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

 

0