ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5

Posted by:

         วันที่ 9 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานนำปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ปล่อยลงแหล่งน้ำในพืนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

จัดโต๊ะเก้าอี้ ผูกผ้าประดับเวทีและเต้นท์เพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ

Posted by:

       วันที่ 8 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู จัดโต๊ะเก้าอี้ ผูกผ้าประดับเวทีและเต้นท์เพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน นี้ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างห้วยสีดา บ้านยางโกนหมู่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

จัดตั้งเวทีเพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน นี้

Posted by:

          วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้จัดตั้งเวทีเพื่อเตรียมงานพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน นี้ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างห้วยสีดา บ้านยางโกนหมู่ 5 นำทีมโดย จ่าเอกสราวุทธิ์ แสงสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

 

0

ต้อนรับ คณะครู กศน. จาก อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ที่มาส่งตัวข้าราชการ

Posted by:

                        วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้การต้อนรับ คณะครู กศน. จาก อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ที่มาส่งตัวข้าราชการ ราย นางบุนยนุช สอนไธสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ตัดหญ้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลาในวันที่ 9 ก.ย. 2565 ณ ห้วยสีดา บ้านยางโกน หมู่ 5

Posted by:

วันที่ 5 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหัวคู ออกตัดหญ้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลาในวันที่ 9 ก.ย. 2565 ณ ห้วยสีดา บ้านยางโกน หมู่ 5 โดยได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

0

อบรมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อบต.หายโศก

 

 

 

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3)

Posted by:

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3) ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่สามของการเปิดภาคเรียน

 

 

 

 

 

0

ทำความสะอาดรางระบายน้ำหมู่ 9 บริเวณหน้าวัดทรายโธงทอง

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.กองช่าง ออกทำความสะอาดรางระบายน้ำหมู่ 9 บริเวณหน้าวัดทรายโธงทอง

 

 

 

 

 

 

0

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ( 25 ส.ค. 65) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Posted by:

วันที่ 4 ของการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ( 25 ส.ค. 65) ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บ้านหนองหัวคู หมู่ 9 และหมู่ 11 นำทีมโดย นางสาวดวงเพ็ญ เสือพาดกร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2)

Posted by:

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2) ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน โดย นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก รร. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Page 1 of 2 12