ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู นำโดย นายสามารถ บองกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวคู ออกตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาติประกอบกิจการ พร้อมออกให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment