รับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine)

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัด อบต. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองหัวคู เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ​ ณ สถานที่กักตัว(Local Quarantine) จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะ อสม.

 

 

 

 

0

Add a Comment