ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ ถึงด้านข้างโรงเรียน(ทิศใต้) บ้านหนองหัวคู หมู่ที่ 11

Posted by:

ประกาศเผยแพร่แผนการัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

0

Add a Comment