แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9

Posted by:

                                       วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวบ้านหนองหัวคู หมู่ ที่ 9 เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

 

 

0

Add a Comment