ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment