อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4Dฯ

Posted by:

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลัก 4D ตามโครงการเด็กอุดรกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ

 

 

 

 

 

0

Add a Comment