นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment