ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

Posted by:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคู

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment