ต้อนรับ คณะครู กศน. จาก อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ที่มาส่งตัวข้าราชการ

Posted by:

                        วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ให้การต้อนรับ คณะครู กศน. จาก อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ที่มาส่งตัวข้าราชการ ราย นางบุนยนุช สอนไธสง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment