ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5

Posted by:

         วันที่ 9 กันยายน 2565 นายประเสริฐ ชานิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ อ่างห้วยสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานนำปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ปล่อยลงแหล่งน้ำในพืนที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment