โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561

                                                                                 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  ได้ดำเนินโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่  โดยออกประชาคมทุกหมู่บ้าน  ณ  ศาลาประชาคม ม.1 – 11

S__32694317

 

S__32694318

 

S__32694319

 

IMG_0879

 

IMG_0880

 

IMG_0882

 

IMG_0883

 

IMG_0884

 

IMG_0885

 

IMG_0887

 

IMG_0859

 

IMG_0860

 

IMG_0861

 

IMG_0863

 

IMG_0864

 

IMG_0888

 

IMG_0865

 

IMG_0866

 

IMG_0867

 

IMG_0869

 

IMG_0870

 

IMG_0871

 

IMG_0872

 

IMG_0889

 

S__32694328

 

S__32694329

 

IMG_0890

 

S__32694323

 

S__32694324

 

IMG_0892

 

S__32718854

 

S__32718855

 

S__32718856

 

IMG_0898

 

IMG_0902

 

IMG_0903

 

IMG_0904

 

IMG_0894

 

IMG_0895

 

IMG_0896

 

IMG_0897

 

S__32727044

 

S__32727045

 

S__32727046

 

IMG_0906

 

IMG_0907

 

IMG_0909

 

IMG_0910

 

IMG_0911

 

IMG_0912

 

IMG_0913

 

IMG_0915

 

IMG_0916

 

IMG_0917

 

IMG_0873

 

IMG_0874

 

IMG_0875

 

IMG_0876

 

IMG_0877

 

IMG_0878

 

 

 

 

0

Add a Comment