ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายบุญเติม ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ  การพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

IMG_0947

 

IMG_0943

 

IMG_0946

 

 

IMG_0948

 

 

IMG_0927

 

IMG_0928

 

IMG_0929

 

IMG_0930

 

IMG_0933

 

IMG_0934

 

IMG_0935

 

IMG_0936

 

IMG_0937

 

IMG_0938

 

IMG_0940

 

IMG_0941

 

IMG_0942

0

Add a Comment