ประกาศเจตจำนงค์สุจริต รวมพลังแสดงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะคุ หมู่ที่ 2 – สำนักสงฆ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะคุ หมู่ที่ 2 – สำนักสงฆ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะคุ ม.2-สำนักสงฆ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563