Untitled-1

“ศพด.เกมส์” ครั้งที่ 6/2559

               ...

รายละเอียด

ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล ฯ (e-plan) ประจำปี 2560

วันนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2559) เวลา 08.00 - 16.30 น. ได้ม...

รายละเอียด

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ-ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วน...

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

Untitled-2

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

...

รายละเอียด

รายงานสรุปผลการดำเนิดการจัดซื่อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

...

รายละเอียด

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบปนะมาณ 2559 จ่ายขาดเงินสะสม

...

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

banner-5680 banner-5689 banner-5692 banner-5678 banner-5682 banner-5685 banner-5684 banner-5686 banner-5687 banner-5681 banner-5679 banner-5683

  Untitled-2