ข่าวประชาสัมพันธ์ »

การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อย

มีนาคม 27, 2012 – 10:43 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู  จะดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อยให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู  โดยจะฝึกอบรมในช่วงเดือนเมษายน  2555

Read the full story »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

ส่วนสำนักปลัด »

โครงการป้องกันปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน

มิถุนายน 1, 2012 – 16:44 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่