ข่าวประชาสัมพันธ์ »

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ประจำปี ๒๕๕๗

กรกฎาคม 1, 2014 – 09:29 |

สมัยแรก  เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑๕  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  -  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗
สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑๕ -  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๗

 

Read the full story »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองช่าง »

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่