ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ประกาศงานสอบราคาจ้างเหมา

พฤษภาคม 30, 2012 – 11:36 |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู มีความประสงค์จะประกาศสอบงานจ้าง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวคู จำนวน 6 โครงการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th

Read the full story »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กิจกรรมและภาพข่าว

กิจกรรมและภาพข่าวที่ผ่านมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อและจัดจ้าง

บริการของ อบต.

อบต.บริการประชาชน

ข้อมูลจากส่วนงาน

ข้อมูลประกาศแยกตามส่วนงานต่างๆ

กองช่าง »

โครงการก่อสร้างประจำปี57

สิงหาคม 28, 2014 – 12:28 |

โครงการก่อสร้างหอถังปะปาประจำหมู่บ้าน

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษี

มีนาคม 8, 2012 – 22:10 |

คำแนะนำการและขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่